Program

Program Ars poetica 2021 je ke stažení zde (a najdete jej i v přihlášce).

Změna programu vyhrazena (situace je mnohem komplikovanější než v minulosti; děkujeme za pochopení)

Na základě mimořádného opatření vlády je pro účast na letní pobytové akci nutno prokázat se při příjezdu jedním z následujících dokumentů:

  • Negativní PCR test – ne starší než 7 dní
  • Negativní antigenní test z odběrového místa – ne starší než 72 hodiny
  • Osvědčení o prodělaném onemocnění COVID‑19 – ne před více než 180 dny
  • Potvrzení o očkování proti COVID‑19 – nejméně 22 dní od první dávky

 

Harmonogram Ars poetica 2021 (31. 7. – 8. 8.)

datum / básník dne večerní host od 19:00 (není-li uvedeno jinak)
31. 7. – sobota (příjezd) Jaromír Blažejovský – filmový publicista, kritik a teoretik. Přednáší na Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU v Brně. Je autorem obsáhlého korpusu článků, které jsou publikovány v časopisech Film a doba, Iluminace, Cinepur, Teologie & společnost, Divadelní noviny, Kino-Ikon. Působil také ve filmových klubech, často je zván do festivalových porot (Fribourg, Cottbus, Karlovy Vary, B16). Je autorem knihy Spiritualita ve filmu (2007). Jeho studie je také součástí sborníku Markéta Lazarová. Studie a dokumenty (2009).
1. 8. – neděle
            /
Zuzana Nováková
Františka Jirousová – spisovatelka, knižní redaktorka. V roce 2004 spoluzaložila dnes již neexistující literární skupinu Katolická dekadence. Je předsedkyní občanského sdružení Statek uProstřed (bývalý Magorův statek), které usiluje o rekonstrukci Jirousovy usedlosti v Prostředním Vydří. V současné době stojí v čele České společnosti Teilharda de Chardina, kterou spoluzaložila. Je držitelkou ceny Jiřího Ortena a autorkou románů Velmi vzdálený oheň a Vyhnanci, monografie Evoluce jako cesta k Bohu v díle Teilharda de Chardin a spoluautorkou deníkové prózy Mága.
Marta Veselá Jirousová – matka čtyř dětí, ale také básnířka, výtvarnice a učitelka. Je autorkou sbírek Procházka s andělem, Děti deště, Zahrada a dětské knížky 5 domů. Současně stojí za projektem Přírodní zahrada Stará Říše.
2. 8. – pondělí
            /
Vít Slíva
Jakub Lipavský – výtvarník, malíř, sochař a restaurátor. Jeho tvorbu charakterizují mimo jiné minimální prostředky, geometričnost a věcnost. Za jeden z významných inspiračních zdrojů své tvorby považuje atmosféru díla Piera della Francesca. (iVysílání ČT – Artmix)
Matěj Lipavský – výtvarník, malíř, sochař a básník. Motivem jeho maleb je převážně krajina nebo její detaily. Jeho výtvarný jazyk určuje snaha o vyjádření atmosféry místa a smyslových vjemů s ním spojených. Své texty publikoval v časopisech Souvislosti, Listy či Přítomnost. Je také zastoupen v antologii Nejlepší české básně 2015. Vydal básnickou sbírku Nika. (YouTube – BÁSNE SK/CZ 2017, YouTube – Matěj Lipavský)
3. 8. – úterý
            /
Vítězslav Nezval
Michal Bartoš – ředitel ekologického centra Sluňákov, které kombinuje péči o životní prostředí s moderní architekturou a současným uměním. Je autorem knihy O přírodě s láskou, organizátorem festivalu a sympózia Ekologické dny a editorem. (Sluňákov získal Grand Prix za architekturu 2007 a celou řadu dalších ocenění, naposledy cenu Patria Nostra 2020 za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova a uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků v jednotlivých krajích ČR.)
4. 8. – středa
            /
Vincenc Furch
Výlet pekelským údolím, zakončený v Novém Městě nad Metují (Zelená 1168) přednáškou Josefa Čančíka (od 16:00).
Josef Čančík – architekt a vysokoškolský pedagog. Ve svém atelieru ECHTarchitektura se věnuje širokému spektru témat od interiéru přes rodinný dům až po veřejný prostor a dočasnou „efemérní“ architekturu. Je spolutvůrcem architektonické podoby Mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě a autorem koncepce „Sídlo, krajina, společnost…“ Od roku 2015 působí na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde spolu s Davidem Krausem vedl atelier Kraus & Čančík, který byl za tři roky své existence třikrát nominován na cenu Olověný Dušan. Aktuálně asistuje hostujícímu profesoru Zdeňku Fránkovi.
5. 8. – čtvrtek
            /
Petr Hruška
(od 18:30)
Calidus Fons – rodinný soubor zabývající se starou hudbou v širokém smyslu tohoto sousloví (na jedné straně francouzská barokní dvorská hudba pro violy da gamba, na straně druhé lidové písničky, mezi tím spousta prostoru). Jeden z programů souboru je věnován moravským písním, které zapsal, uspořádal a vydal František Sušil. Setrvačnost lidové muziky je však veliká, a tak soubor v písničkách ze Sušilovy slavné sbírky Moravské národní písně, sesbíraných v 19. století, hledá a nachází daleko starší vrstvy hudby a obléká je do středověkého kabátu.
Sacrapēs – hudebně-čtenářská skupina (Terezie a Marek Netrestovi, Karel Maněna), která tvoří (s mnoha zámlkami) zhruba od roku 2001. Výsledkem jsou různé bloky autorské hudby interpretující vlastní texty, básně klasiků, a v poslední době současnou poezii.
Hugo a já – autorské duo/trio navazující na písničkářskou scénu 70. a 80. let.
Jan Zbořil – grafik, básník, hudebník. Vydal básnické sbírky SkříňPohovka Sigmunda Freuda. Spolupracuje s několika literárními portály, kde publikuje své básně pod nicky Zbora a šedé. Vedl redakce portálů Písmák.cz a Totem.cz. Jeho texty byly přeloženy do polštiny a francouzštiny a jsou zastoupeny v několika antologiích. Publikoval v periodikách Host, Psí víno, Tvar, Kafe, v almanachu Weles, Atempo revue a Wagon. Tvoří rovněž rýmovanou písňovou poezii.
6. 8. – pátek
            /
Viktorie Rybáková
Alena Scheinostová – bohemistka, novinářka, publicistka, překladatelka, editorka, recenzentka a literární teoretička. Během studia se začala učit romštinu a zabývat se romskou literaturou. Je autorkou publikace Romipen: literaturou k moderní identitě o romském písemnictví v Česku. Pracuje jako redaktorka v Katolickém týdeníku a přispívá do dalších periodik. Jako novinářka se zaměřuje na témata rodiny, náboženství, společnosti, menšin, lidských práv a umění. Je spoluautorkou románu Johana (s Pavlou Horákovou a Zuzanou Dostálovou).
7. 8. – sobota
            /
Anastáz Opasek

 

noční Slavnost světel
8. 8. – neděle ohlédnutí za AP
(vyklizení místa konání ve 13 hodin)

 

Stankovic-Zlomky-02