Program

Program Ars poetica 2022 je ke stažení zde (a najdete jej i v přihlášce).

 

Harmonogram Ars poetica 2022 (30. 7. – 7. 8.)

datum / básník dne večerní host od 19:00 (není-li uvedeno jinak)
30. 7. – sobota (příjezd) Kateřina Bečková – historička, kurátorka, spisovatelka a publicistka, v letech 2000–2021 předsedkyně Klubu Za starou Prahu. Je autorkou celé řady odborných monografií i beletrie. Zvláště bychom chtěli upozornit na její práci Zbořeno: zaniklé pražské stavby 1990–2020.
31. 7. – neděle
            /
Jiří Rulf
Miroslav Urban – výtvarník věnující se kresbě, v minulosti také malbě. Od konce 70. do poloviny 90. let dokumentoval poničené památky v Čechách. Od počátku 80. let fotografuje hřbitovy. Spolupracoval s různými samizdatovými vydavatelstvími. Natáčel 8mm filmy, převážně záznamy zdevastovaných oblastí Čech či dobových reálií. Je též autorem příležitostných básní a prozaických textů.
1. 8. – pondělí
            /
Miroslav Salava
Miloš Vojtěchovský – umělec v oblasti počítačového umění a grafiky, teoretik nových médií, pedagog FAMU v Centru audiovizuálních studií. Jeho práce zahrnuje také zvukové umění. Mezi jeho hlavní zájmy patří také lokativní média a komunitní intermediální projekty. Je autorem a realizátorem řady multimediálních projektů, od roku 1992 publikuje v českých i zahraničních periodikách, např. v Lidových novinách a Literárních novinách.
2. 8. – úterý
            /
Bohdan Chlíbec
Petr Veselý – malíř, výtvarný pedagog a básník. V roce 1993 byl jmenován docentem pro obor malba. V letech 1995–2020 byl vedoucím oboru Malířství na Střední škole umění a designu, stylu a módy (dříve SŠUŘ) v Brně, kde pedagogicky působí i nadále. V letech 2002–2007 byl současně vedoucím ateliéru Malířství I na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Od roku 1986 je členem Tovaryšstva malířského (Vladimír Kokolia, Petr Kvíčala, Jan Steklík). Je autorem básnické sbírky Jundrov.
3. 8. – středa
            /
Ewald Murrer

Celodenní výlet na nedaleká luka a zmole
Pavel Novotný – básník, překladatel, germanista, performer a pedagog. Působí na Katedře německého jazyka při Technické univerzitě v Liberci. Je autorem řady básnických sbírek, společně s Helenou Skalickou napsal prózu A to si pak můžeš řikat, co chceš. Sbírku Tramvestie zpracoval též jako libreto pro stejnojmennou operu Petra Wajsara. Vytvořil řadu radiofonických kompozic pro ČRo3 Vltava – kompozice Vesmír získala v roce 2010 Národní cenu Prix Bohemia Radio. Přeložil např. básnický cyklus Zánik Titaniku Hanse Magnuse Enzensbergera, společně s Nikolou Mizerovou též Enzensbergerovo Mauzoleum. Sedmatřicet balad z dějin pokroku a antologii Wiener Gruppe. Jako literární vědec se zabývá literární koláží a montáží, dále problematikou tzv. akustické literatury a experimentální rozhlasové hry.
4. 8. – čtvrtek
            /
Božena Benešová
Marie Ladrová – výtvarnice, hudebnice (kytara, těremin, hluky) a pedagožka. Její oblíbenou technikou je akvarel, jehož technologii a výrazové možnosti rozvíjí osobitou cestou. Vyrábí si vlastní barvy, pracuje s ojedinělými formáty, analytickými studiemi i abstraktními kompozicemi. Mezi její další ústřední témata patří krajiny, které maluje převážně v plenéru, při cestách nejen českou krajinou. Spolupracuje s několika organizacemi (ateliér Praga prima, Dům tří přání, Národní galerie v Praze). Pořádá i soukromé kurzy.
5. 8. – pátek
            /
Naděžda Plíšková
Tomáš Procházka – nezávislý umělec v oblasti divadla, performance, hudby a intermédií. Podílel se na mnoha scénických projektech, často jako technolog, hudebník, zvukař a herec v jedné osobě (s ruskou skupinou Derevo, s Divadlem bratří Formanů, s Minem Tanakou, s holandskými Grifftheater). V roce 1999 vstoupil do souboru Buchty a loutky, kde působí dodnes. Spolupracoval na filmech Kuky se vrací, Antikrist, The Strings aj. Založil hudební skupinu B4, v roce 2005 pak divadelní skupinu HANDA GOTE research & development. Jako hudebník a zvukový designér spolupracuje s různými tanečními a pohybovými skupinami. Napsal hudbu k několika filmům. Jako hudebník vystupuje mj. s projekty Gurun Gurun, Radio Royal, s finským hudebníkem Pasi Makelou, a také sólově pod jménem Federsel. Založil blog mapující domácí nahrávání, outsider music a neviditelnou hudební scénu Endemit Archives.
6. 8. – sobota Program vyvrcholí celodenními aktivitami směřujícími k noční Slavnosti světel – audiovizuální komponované performanci.
7. 8. – neděle ohlédnutí za AP a společné rozloučení
(vyklizení místa konání ve 13 hodin)

 

Stankovic-Zlomky-02