Program

15. ročník je plánován na termín 28. 7. až 6. 8. 2018 (tedy jako obvykle od soboty do pondělka). Představeni budou Gertruda Grubrová-Goepfertová, Jáchym Topol, Jaroslav Kolman Cassius, Jaroslav Vrchlický, Jiří Karásek ze Lvovic, Stanislav Dvorský a Zeno Kaprál. Přijeďte!

 

Program Ars poetica 2017 je ke stažení zde (a najdete jej i v přihlášce).

 

Harmonogram Ars poetica 2017 (29. 7. – 7. 8.)

básník dne večerní host od 19:00 (není-li uvedeno jinak)
29. 7. – sobota (příjezd)

 

Jiří Zemánek – historik umění, kurátor; zabývá se českým moderním a současným uměním, zejména sochařstvím, akčním a zemním uměním a uměním nových médií; kulturní aktivista, publicista; v současnosti publikuje na téma evoluce vědomí a nové integrální kultury, zejména ve čtvrtletníku Revue Prostor; člen občanského sdružení Pilgrim, navrhl poutnickou cestu Josefa Váchala národními parky Šumava a Bavorský les a poutnickou cestu Karla Hynka Máchy z Prahy na Sněžku. Každoročně pořádá putování na četná posvátná místa české krajiny. V letech 1991–2000 pracoval ve sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Uspořádal například výstavy Divočina – příroda, duše, jazyk; Ejhle světlo; Od země přes kopec do nebe. Jako editor vydal např. knihy filosofa Davida Abrama Procitnutí do živé země a Kouzlo smyslů.
30. 7. – neděle

Jiří Kuběna

 

Jindřich Zeithamml – sochař. V roce 1972 emigroval do Itálie a následně do Německa, kde studoval Staatliche Kunstakademie v Düsseldorfu u profesora Norberta Krickeho. Od roku 1995 je profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 2000 vyšla v nakladatelství Arbor vitae monografie představující jeho dílo. O jeho tvorbě napsal Václav Sokol: „Zeithammlovo dílo je svým způsobem hledáním něčeho Velikého, Věčného, Jednotného, Základního, Vertikálního, které ale autor záměrně unáhleně nepojmenovává, jen se mu s určitou plachostí ale přitom vytrvalou neúnavností přibližuje…“
31. 7. – pondělí

Josef Václav Sládek

 

Antonín Petruželka – bohemista, redaktor, editor. V roce 1978 založil a po celou dobu její existence vedl ineditní edici KDM (Kde domov můj), kde edičně spolupracoval s Vratislavem Färberem. Podílel se na vydání básní a textů Zbyňka Hejdy, Ivana Blatného, Františka Daniela Mertha, Vladimíra Mikeše, Pavla Kolmačky, Romana Szpuka, Martina Zeta, básníka Ticho, Petra Mano a dalších autorů.
1. 8. – úterý

Jan J. Novák

 

(od 12:00)
Karel Cudlín – fotograf věnující se dokumentární fotografií, především černobílé. Studoval na katedře umělecké fotografie na pražské FAMU, poté spolupracoval s časopisy a novinami (Mladý svět, Lidové noviny, Prostor atd.). Od roku 1996 je na volné noze. V roce 2001 vyšla v nakladatelství Torst jeho monografie. Ve své práci se věnoval například romské problematice, Ukrajině, Rusku, Polsku, New Yorku, Izraeli, Rumunsku, Slovensku či Kavkazu. Léta strávil v roli oficiálního fotografa prezidenta Václava Havla. Byl šestnáctkrát oceněn ve fotografické soutěži Czech Press Photo. Je laureátem Ceny Revolver Revue za rok 2007.(od 19:00)
Ladislav Heryán – římskokatolický kněz, salesián, pedagog, biblista a esejista. Po absolvování vysoké školy a základní vojenské služby pracoval v brněnské panelárně a tajně pokračoval ve studiu teologie. V srpnu roku 1987 emigroval do Říma s cílem dokončit studium teologie a vstoupit do misií v Africe. Po revoluci byl však řádovými představenými požádán, aby se po dostudování postgraduálního studia na Papežském biblickém institutu (Biblicum) vrátil do vlasti. Od roku 1997 působí na Teologické fakultě Jihočeské university, od září 2002 v Praze jako ředitel a kaplan salesiánské komunity v Kobylisích. Přednáší na Vyšší odborné škole Jabok, Institutu ekumenických studií a ETF UK. Bývá označován za kaplana undergroundu. Je autorem několika knih, naposledy Exotem na této zemi.
2. 8. – středa

 

Výlet s přizvanými hosty: krajinně-architektonický koncept revitalizace lomů v okolí Jičína
3. 8. – čtvrtek

Jaroslav Erik Frič

 

Mikoláš Chadima a MCH Trio

Mikoláš Chadima – hudebník, saxofonista a multiinstrumentalista. Je autorem naprosto unikátní knihy o historii české alternativní rockové scény Alternativa. Od roku 1975 byl členem skupiny Elektrobus, která byla inspirována Frankem Zappou. V roce 1976 se stal členem skupiny Extempore. Dále byl zapojen do legendárního projektu Kilhets. Od 80. let hraje se skupinou MCH Band. Vedle MCH Bandu spolupracoval s mnoha dalšími hudebníky – mimo jiné s Peterem Binderem, Chrisem Cutlerem, Alešem Charvátem, Pavlem Fajtem, Fredem Frithem, Fredem Gullianim, Marcem Sensem, Pavlem Richtrem nebo Vladimirem 518 a dalšími.

4. 8. – pátek

Petr Mikeš

 

Zuzana Li – anglistka a překladatelka. Dnes překládá čínské autory 20. a 21. století. Její překlad románu spisovatele Jen Lien-kchecho byl nominován na prestižní cenu Magnesia Litera. Přeložila například Ťiang Žungův Totem vlka (2010), povídky Eileen Chang Touha, opatrnost (2012), Liao I-wuovy Hovory se spodinou (2013), Jen Lien-kcheův román Čtyři knihy (2013), Liou Čen-jünův román Manžela jsem nezabila (2016) nebo další Lien-kcheův román Rozpukov (2016).

Denis Molčanov – překladatel a publicista. Na počátku 90. let se přestěhoval do Paříže, kde vystudoval čínštinu na INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales). Překládá z čínštiny, francouzštiny a angličtiny. Jeho překlad románu Gao Xingjiana Hora duše vydalo v dubnu 2010 nakladatelství Academia. Pro mezinárodní Festival spisovatelů Praha píše Denis Molčanov také rozhovory a odborné texty a překládá ukázky z díla Assie Djebar a Fernanda Arrabala, Alberta Camuse či Christiana Bobina. Před nedávnem vyšla v jeho překladu kniha francouzského architekta Fernanda Pouillona Divoké kameny o budování opatství Thoronet.

5. 8. – sobota

Oldřich Mikulášek

 

Radek Fridrich – básník, výtvarný autodidakt a pedagog, jenž ve své tvorbě akcentuje severní Čechy a krajinu bývalých Sudet. Vydal např. básnické sbírky V zahradě Bredovských (1999), Řeč mrtvejch/DieTotenrede (2001), Žibřid (2006),  Krooa krooa (2011), Ptačí řečí (2017).
6. 8. – neděle

Karel Hynek

 

noční Slavnost světel
7. 8. – pondělí (odjezd)

 

 

 

Stankovic-Zlomky-02